Društvo GRS Tržič


Objavil/a: GRS Tržič, sreda, 4. januar 2023

Predstavitev GRS dijakom

Tržiške
gorske reševalce je na prvi delovni dan novega leta obiskalo 27 dijakov »Biotehničnega
centra Strahinj«, ki se izobražujejo za poklic naravovarstveni tehnik.
Predstavili smo jim naše delo in aktivnosti ter razkazali prostore.

Ugotovili smo, da nas združuje trajen sistem vrednot in zdrav življenjski slog, ki obojim pomaga premagovati marsikatere ovire. Tudi oni se namreč enako kot gorski reševalci učijo reševanja težav na praktičnih problemih in prepoznavajo vpliv delovanja človeka na naravo, okolje in prostor. Gre za elemente, ki združujejo vrednote, ljudi, gore in varnost, in to je tisto, kar si gorski reševalci želimo pri vseh obiskovalcih gora.

Glede na pogovor in zanimanje tudi verjamemo, da je med dijaki kdo, ki se bo v prihodnosti odločil postati gorski reševalec. 

                                                                                                                     Sestavil: Matjaž Kos

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=518 16. 4. 2024