Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, torek, 9. februar 2021

GRS Tržič v novih prostorih

Kar nekaj preteklih let smo se Tržiški gorski reševalci ukvarjali tudi s problematiko prostorske ureditve za naše delo.

Sedež društva GRS Tržič smo imeli na Policijski postaji Tržič, ki je bila v osnovi zgrajena tudi za ta namen. Takrat je bila to odločitev Občine Tržič, stavba Policijske postaje pa se je zgradila z samoprispevkom ljudi in občinskim denarjem. Po spletu okoliščin je bila zgradba po osamosvojitvi Slovenije prenesena v last Ministrstva za notranje zadeve RS.

V začetku zaradi tega nismo imeli težav. Potem smo dobili od MNZ novo pogodbo za prostore, sledila je manjša zamenjava prostorov v sami zgradbi. Kasneje so nam dodali novo pogodbo. Za uporabo prostorov smo plačevali tudi sorazmerni del stroškov. Potrebno je tudi povedati, da je bilo sodelovanje z vsemi komandirji policijske postaje (ki so se zvrstili skozi to obdobje) in policisti zelo dobro, pravzaprav odlično, kar velja tudi danes.

MNZ je pred nekaj leti spremenilo delovanje policijske postaje in posledično smo bili prisiljeni izvajati sestanke in delo tako, kot je bilo edino mogoče. Nato je sledil hladen tuš, ko smo bili seznanjeni z odločitvijo MNZ, da potrebuje ''naše'' prostore za svoje delovanje. Nova pogodba za uporabo prostorov je bila napisana z določitvijo odpovednega roka uporabe prostorov.

S problematiko smo sproti seznanjali župana in svetnike občine Tržič, GRZS in URSZR. Hkrati smo iskali novo rešitev za zagotovitev in ureditev prostorov GRS Tržič. Kar nekaj zadnjih let nam je svoje prostore za sestanke brezplačno nudilo Planinsko društvo Tržič, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Hkrati je bila to tudi potrditev dobrega sodelovanja med GRS Tržič in PD Tržič.

Župan občine Tržič, nekateri svetniki in svetnica, ki je bila takrat tudi poslanka v DZ, so se vključili v iskanje novih prostorov za GRS Tržič. S problematiko smo seznanili tudi GRZS in Upravo za zaščito in reševanje RS, ki so ponudili svojo pomoč. Tako je prišlo s strani župana do predloga za prostore bivše Komunale Tržič v Pristavi pri Tržiču. Prav tako je URSZR za ureditev prostorov GRS Tržič zagotovila nekaj sredstev, ki so jih imeli rezervirane za namen ureditve naših novih prostorov.

Po potrditvi GRS Tržič (ki smo jo enoglasno sprejeli na enem od naših sestankov), da so prostori ob ustrezni ureditvi primerni za naše delovanje, sta občina Tržič in URSZR pristopili k realizaciji. Občina Tržič je prostore bivše Komunale na Pristavški ulici 31 v izmeri cca 210 m2, prenesla v last URSZR za izključni namen uporabe GRS Tržič. Med obema je bila sklenjena ustrezna pogodba. URSZR je kot novi lastnik prostorov lahko začel s prenovo. Reševalci GRS Tržič smo pripravili predlog, kako naj bi izgledala notranja in zunanja ureditev prostorov in parkirišča. Strokovnjaki na URSZR so izdelali projekt in izbrali ponudnika izvedbe del. Seveda je bilo namenskih sredstev za celotno ureditev premalo. Ob dobrem sodelovanju med URSZR in GRS Tržič smo našli optimalne rešitve, da se z omejenimi sredstvi lahko naredi čim več.

Pozno jeseni 2020 je prenova stekla in se decembra tudi nekako zaključila. Dne 22. 12. 2020 smo od URSZR tehnično prevzeli prostore v Pristavi. Sledila so še razna manjša dela in popravki s strani izvajalca del. Predvsem zaradi časovne stiske smo reševalci GRS tržič od URSZR prejeli ključe novih prostorov pred božičem 2020. Društvo GRS Tržič smo imeli v pogodbi z MNZ napisano, da moramo prostore na Policijski postaji Tržič do januarja 2021 izprazniti.

Kmalu po božiču, dne 28. 12. 2020 smo začeli s selitvijo vozil in opreme s policije Tržič v Pristavo. Hkrati smo tega dne postali operativni za svoje delo z lokacije Pristavška ulica 31, Tržič. Zaradi težav z virusom Covid 19 bo uradna predaja prostorov s strani URSZR predvidoma nekje v marcu 2021. Od selitve do danes smo v prostorih marsikaj uredili. Za nadaljnje urejanje prostorov so nam priskočili na pomoč nekateri donatorji, ki se jim zato iskreno zahvaljujemo.


besedilo: Matija Perko

fotografije: arhiv GRS Tržič

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=509 16. 6. 2024