Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, petek, 25. september 2020

Skupna vaja postaj GRS Radovljica in GRS Tržič na Ljubelju

S sosednjo postajo GRS Radovljica si delimo dobršen del področja, na
katerem rešujemo. Z namenom, da preiskusimo možnosti  vzajemnega delovanja, smo 23.9.2020 izvedi skupno taktično vajo na
področju Ljubelja.
Za začetek, da je dež ponehal

V uvodu sta načelnika postaj Toni Smolej in Janez Primožič zbranim predstavila svoji postaji  in poudarila, da je sodelovanje med postajama zgledno in da nam je skupno  poslanstvo čim hitrejša in čim bolj kvalitetna pomoč ponesrečenim, ki se znajdejo v težavah. V nadaljevanju sta koordinacijo in vodenje vaje prevzela Toni Smolej in Slavc Rožič. Reševalci so v mešanih ekipah reševali tri situacije, ki se statistično najbolj pogosto pojavljajo na terenu.


Vaja dela mojstre

Prva ekipa je s pomočjo vitla reševala kolesarko, ki je z Bornove poti zdrsnila v prepad. Kolesarka jo je odnesla z nekaj zlomi in udarcem v glavo, globoko v prepadu jo je oskrbel dr. Uroš Lampič. Transportirana je bila z nosili TSL. Reševanje iz zahtevnega terena sta vodila inštruktorja Robert Kralj in Dominik Skumavec.

Druga ekipa je imela nalogo rešiti dva plezalca, ki sta pri sestopu oz. spustu po vrvi z vrha Šentanske smeri obtičala na zadnjem sidrišču za spust. Naloga se je zaradi vremenskih razmer in mokre skale spremenila v zahtevno stensko reševanje, ki ga je ekipa opravila v dobrih dveh urah. Poškodovanega je sredi stene oskrbela dr. Zala Dragonja, reševanje pa sta vodila inštruktorja Nik Hlade in Sašo Rožič.

Tretja ekipa je dobila informacijo o oboleli osebi in sumu na infarkt, takoj za skalnim predorom na poti proti Prevali. Situaciji primerno so zelo pohiteli in končali nalogo nekoliko pred ostalima dvema ekipama. Zdravnika dr. Luka Camlek in dr.Tomaž Goslar sta poskrbela za obolelega planinca, reševalci so obnovili temeljne postopke oživljanja in uporabo AED. Inštruktorji Nejc Justin, Nejc Dobrlet in Primož Štamcar pa so skrbeli za pravilen in varen transport z nosili UT 2000 po zahtevni in nevarni Bornovi poti skozi predor do izhodišča.

Analiza

V prehodni in končni analizi smo ugotovili, da smo dobro usposobljeni in da po »začetnem ogrevanju in navajanju eden na drugega« brez problema sodelujemo in izvajamo skupne naloge). Obe postaji imata tudi zelo dobro medicinsko podporo in enotno mnenje, da je ustrezna medicinska pomoč enako pomembna kot pravilno izvedeni tehnični manevri. Na vaji so aktivno sodelovali štirje visoko usposobljeni urgentni zdravniki, 10 inštruktorjev in 29 reševalcev iz obeh postaj. Kljub dinamičnemu vremenu z nekaj plohami je bila motivacija vseh udeležencev zelo dobra in vse naloge uspešno opravljene.

Nepredvidljivo življenje reševalcev

Ko se je že zdelo, da gre vse po planu, so kolegi iz Radovljice dobili poziv v reševalno akcijo in neformalna analiza ni uspela. Življenjenja ponesrečencev imajo absolutno prednost. Zelo verjetno se bomo naslednjič srečali na skupni zimski vaji na Zelenici in bomo takrat nadoknadili zamujeno druženje.

Besedilo: Slavc Rožič
fotografije: arhiv GRSTržič
http://grs-trzic.si/novice.php?pid=504 18. 7. 2024