Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, sreda, 13. marec 2019

Delovno srečanje GRS Tržič s člani M.R.I. (Mountain Rescue Ireland) na Zelenici

"Gostje so bili navdušeni nad tržiškimi gorami in gostoljubjem ljudi,
zelo so bili zadovoljni in hvaležni tudi za vso našo podporo in
sodelovanje. Ugotovili smo več stičnih točk, od tehnike in reševanj, do
težav s katerim se pri svojem prostovoljnem delu srečujemo. Na koncu smo
si izmenjali nekaj simboličnih daril, ter se razšli z obljubo, da se
ponovno srečamo - v Sloveniji/na tržiškem, ali mogoče celo na Irskem",
je po zaključku druženja povedal Primož Štamcar.
Sodelovanje

"Ob koncu lanskega leta smo bolj kot ne po naključju izvedeli, da bo letošnjo zimo enota gorskih reševalcev iz Irske izvedla večdnevno usposabljanje svojih članov na področju Zelenice. Zelenica je sicer zelo primerna, priljubljena in obiskana prav s strani raznih gorniških, reševalnih, alpinističnih, planinskih organizacij in klubov, presenetil pa nas je napovedan prihod gostov iz malo bolj oddaljene dežele.Enota z imenom »Glen of Imaal (Irish Red Cross) Mountain Rescue Team« deluje na področju južno od Dublina, glavnega mesta Irske. S svojim prostovoljnim reševalnim delom pokrivajo predvsem hribovja območij Wicklow in Dublin (tudi 220 km² velik narodni park Wicklow Mountains). Ker smo iz podobne gorsko-reševalne »branže«, smo hitro navezali stik z njimi, še pred njihovim prihodom smo jim nudili nekaj nasvetov glede okolice, možnosti tur, prihoda in opreme", je pojasnil Primož Štamcar, kako je prišlo do sodelovanja.

MRI

Na Brniško letališče so prispeli v četrtek 7.3.2019, žal je bilo prav tiste dni kar nekaj naših članov odsotnih, zato sta za ustrezen sprejem in dobrodošlico gostom poskrbela vodja GUC Zelenica Stanko Koblar in predstavnica TPIC Tržič Petra Hladnik.Po nastanitvi na Zelenici so prve dni sami opravljali različna usposabljanja, vaje in treninge zimske alpinistične in reševalne tehnike, za kar so pogoji na Zelenici tako v koči kot v okolici idealni.

Skupna vaja

Slavko Rožič je v poročilo za GRS Tržič napisal:"V nedeljo 10.3.2019 smo bili dogovorjeni, da izvedemo skupno kombinirano taktično vajo, v kateri bo sodelovalo 12 članov GRS Tržič in ekipa 11 reševalcev iz Irske. Ob 8:30 smo na skupnem sestanku obeh skupin na Zelenici predstavili cilje in namen vaje, taktične predpostavke in varnostna navodila. Po dvosmernem preizkusu lavinskih žoln smo se odpravili na vrh Spodnjega Plota, kjer smo izvedli dva cikla dvigovanja dveh oseb iz zgornjega dela težje ferate. Uporabili smo vrvno tehniko in tipizirane pripomočke za dvigovanje in spuščanje (Stop,ID,Protraxion,prižeme,Petzl Rescue,itd.). Med skupnim delom smo ugotovili, da zahvaljujoč ICAR (Mednarodna organizacija gorskih reševalcev), uporabljamo primerljive tehnike in pristope k reševanju.

V nadaljevanju smo s štafetnim spustom transportirali najmočnejšega in največjega Irca z roba stene do platoja nad kočo. Za sidrišča smo uporabljali naravne danosti in T-sidrišča v snegu. Za goste je bilo delo v teh razmerah novo, saj tovrstnih razmer pri njih nimajo.V zadnji točki smo v parih (GRS, gost) izvedli in predstavili sistematični pristop k iskanju zasutih v plazu (iskanje signala, grobo, fino iskanje in točkovno določanje) in organiziran izkop zasutega.
Skupne analize žal nismo uspeli izvesti, saj nas je prej presenetil klic v »Real situation« - reševanje ponesrečenega planinca na Šentanskem plazu".

"Vaja je bila zahtevna in kompleksna, tako zaradi vremenskih pogojev (megla, veter) in kombiniranja več tipov reševanja (tipizirana vrvna tehnika, štafetni spust, reševanje v plazovih)", pa so analizo strnili inštruktorji, ki so vodili vajo.

In še zaključek

Nedeljo smo po opravljenem reševanju zaključili v koči na Zelenici, kjer je naš član - gorski reševalec Domen Bole gostom podrobno predstavil zgodovino in organizacijo gorskega reševanja v Sloveniji, statistiko nesreč, tipične primere poškodb in reševanj na tržiškem področju ,.. Dan smo zaključili v prijetnem druženju. Naslednje dni so gostje sami in ali skupaj z nekaterimi našimi člani opravili različno zahtevne zimske ture na področju Begunjščice, krnice Suho ruševje, v grebenu na Možeh in tudi v ferati v Spodnjem plotu.

"Gostje so bili navdušeni nad tržiškimi gorami in gostoljubjem ljudi, zelo so bili zadovoljni in hvaležni tudi za vso našo podporo in sodelovanje. Ugotovili smo več stičnih točk, od tehnike in reševanj, do težav s katerim se pri svojem prostovoljnem delu srečujemo. Na koncu smo si izmenjali nekaj simboličnih daril, ter se razšli z obljubo, da se ponovno srečamo - v Sloveniji/na tržiškem, ali mogoče celo na Irskem", je povzel srečanje Primož Štamcar.


besedilo: Primož Štamcar, Slavko Rožič, GRS Tržič

fotografije: Vili Vogelnik

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=482 18. 7. 2024