Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, ponedeljek, 4. junij 2018

Redno letno usposabljanje na Košuti

Pred letno sezono, ko se običajno tudi poveča število nezgod, smo izvedli obnovitev in uskladitev tehničnih postopkov in oskrbe poškodovancev. Vajo smo izvedli na Froncovem grebenu v Košuti.
Pod budnim nadzorom načelnika in inštruktorjev smo vajo izvedli na podlagi realne situacije. Planinec je zgrešil neoznačeno pot in se zaplezal v težko prehoden svet, zdrsnil in se poškodoval. Od tu naprej smo izvedli vse postopke za izvedbo reševalne intervencije, vključno s testiranjem pridobitve lokacije s pomočjo SmartLocatorja.

Vaja_GRS_Trzic
Slika 1: Reševalcem so v veliko pomoč karte in podatki, ki jih omogoča SarOStm  (vir: SarOS, 2018)

Na koncu smo obnovili še tehnične postopke pri reševanju padalcev z dreves. Vaje se je udeležilo 19 reševalcev in šest pripravnikov. Na vaji sta bila prisotna dva zdravnika GRS Tržič, ki sta poskrbela za pravilno oskrbo namišljenega ponesrečenega in hkrati opomnila reševalce na ključne postopke pri prvem pregledu poškodovancev, spremljanju stanja in oskrbi ponesrečenih.

Po besedah načelnika je vaja uspela, pokazala je nekaj manjših pomanjkljivosti, ki pa bistveno ne vplivajo na operativno delo in sposobnost  postaje GRS Tržič. Pred začetkom poletnih dežurstev smo pripravljeni, želimo pa si čim manj nesreč in čim več lepih dni v gorah.

zapisal: Slavko rožič
fotografije: Vili Vogelnik

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=471 22. 5. 2019