Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, četrtek, 9. april 2015

Nesreča v gozdu - Bezgovca 2015

V sredo , 8. aprila popoldne, so se na področju Bezgovce v Medvodju zgodile tri nesreče v gozdu. Poleg gorskih reševalcev so bili aktivirani tudi gasilci PGD Tržič. Na srečo je šlo le za dobro pripravljeno vajo, ki pa je prinesla kar nekaj novih izkušenj.
Cilji vaje so bili preveriti in izboljšati postopke obveščanja in aktiviranja, preveriti ustreznost načina vodenja intervencij na vseh ravneh,  preveriti operativno in tehnično usposobljenost sil za gorsko reševanje v primerih nesreče v gozdu in  preveriti vlogo in pomen sodelovanja s sorodnimi službami v sistemu ZiR.V vaji in pripravah nanjo smo v  skladu s cilji namenili  posebno pozornost vodenju in usklajevanju intervencij, uporabi ustreznih tehnik reševanja, izvajanju zaščitnih ukrepov ter zdravstvene in psihološke oskrbe rešenih oseb.

j5115


Analiza po opravljeni vaji je pokazala na še nekaj  manjših pomanjkljivosti v organizaciji , kljub temu pa so bile vse tri naloge rešene uspešno. Sodelovanje z gasilci PGD Tržič je bilo uspešno in je pokazalo,da se v postokih reševanja in medsebojnem sodelovanju pri taki intervenciji dobro dopolnjujemo. Vse naloge so bile končane v dobrih dveh urah.

V vaji je sodelovalo 22 gorskih reševalcev GRS Tržič in devet gasilcev PGD Tržič.

besedilo: Slavko Rožič

fotografije: Vili Vogelnik

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=383 16. 6. 2024