Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, četrtek, 20. februar 2014

Zimsko usposabljanje – tokrat malo drugače

Vodja tokratnega usposabljanja, Primož Štamcar- Čera , je na kratko povedal, kaj je bilo bistvo tokratne vaje: » V planu je bilo , da ne gre vse po planu...«.
V skladu z letnim načrtom dela vsako leto naredimo tudi redno zimsko usposabljanje za ponovitev in obnovitev znanj, ki so nujna za varno delo gorskih reševalcev v zimskih razmerah. Običajne teme, ki se pojavljajo v sklopu usposabljanj so delo z žolnami , snežni prerezi , štafetni spust po strmih grapah, sidrišča in varovališča v snegu , itd. Vse tematike so podrobno opisane v katalogu znanj , ki ga je izdelala in predpisala Komisija za reševalne tehnike pri GRZS.

2014_GRST_zimska_Zelenica2

Z Ljubelja smo se z vso potrebno opremo odpravili v smeri Zelenice. V težkih razmerah smo ponovili večino elementov zimske tehnike , večjo težo pa smo dali presoji in oceni tveganja , v praksi preverili nekaj tez o psihologiji vedenja skupine v kritičnih razmerah. Gre za področje , ki se ga načrtno še nismo lotevali , je pa vsekakor zanimivo preveriti delovanje skupine v pogojih , ki niso običajni in kjer se pojavijo drugi, moteči dejavniki ( noč , dež , negotovost , nevarnost snežnih plazov ... ). Nekateri to za velike denarje prodajajo kot »team building« . Vaje se je udeležilo 21 reševalcev , ki so za nagrado dobili pohvalo inštruktorjev , da niso »softiči« in da so ekipa, na katero se lahko zanesemo in računamo v najtežjih pogojih.

2014_GRST_zimska_Zelenica3

Zahvala gre Primožu Štamcarju za vodenje usposabljanja, Sašu Rožiču in Robertu Kralju za pomoč pri izvedbi in seveda vsem ostalim reševalcem, ki so pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas za dejavnost GRS.

tekst in slike: Slavko Rožič

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=343 12. 7. 2024