Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, sobota, 7. september 2013

Usposabljanja pred izpiti za reševalce

Naši pripravniki se pred jsenskim rokom za reševalce intenzivno pripravljajo in pilijo zadnje podrobnosti , da ne bo dvomov pri bodočem delu in da bodo , kot njihovi inštruktorji , dobro pripravljeni za vse situacije.
Trenutno se vsi pripravniki v času od vstopa v lokalno društvo do polaganja izpitov pred Komisijo za reševalne tehnike usposabljajo v krogu lokalne postaje po obsežnem programu za pridobitev naziva Gorski reševalec. V treh letih morajo tako narediti letni in zimski del izpita ter 80 urni tečaj prve in nujne medicinske pomoči v sklopu Kmed.  Po končanih usposabljanjih postanejo gorski reševalci in se lahko nadalje usposobijo za specialnosti , kot je npr. letalsko reševanje, inštruktorstvo ali vodenje reševalnih psov.

3_9_013  Pri vaji reševanja padalcev z dreves
http://grs-trzic.si/novice.php?pid=326 8. 12. 2022