Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, torek, 6. marec 2012

Priznanja Civilne zaščite Republike Slovenije 2012

 


Na predlog Društva GRS Tržič je Slavko Frantar prejel bronasti znak CZ , Robert Kralj pa srebrni znak Civilne zaščite.


Da je naš prispevek v lokalni skupnosti opazen in pomemben je menila Občina Tržič in nas predlagala za zlati znak Civilne zaščite. Priznanje smo prejeli na regijski podelitvi na Bledu in res smo ga veseli - pomeni nam priznanje, da delamo dobro in se trudimo v pravi smeri.


Naša krovna organizacija GRZS pa je prejela plaketo Civilne zaščite. 


Pomen priznanj:
• bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči;
• srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju;
• zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti ter usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pogumna dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• plaketa Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah;
• kipec Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge ter izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Rozic1


 


Grs1Bled
http://grs-trzic.si/novice.php?pid=283 16. 6. 2024