Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, četrtek, 6. december 2012

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi, Zelenica 12.1.2013

GRS Tržič organizira Tečaj varstva pred snežnimi plazovi v obliki predavanj in vaj na terenu.
Enodnevni tečaj je namenjen planincem, turnim smučarjem, alpinistom, občasnim ali rednim obiskovalcem gora v zimskem obdobju...
Spoznajte nevarnosti snežnih plazov, naučite se ustrezno uporabljati zaščitno opremo, preizkusite iskanje zasutih s pomočjo plazovnih žoln, spoznajte ustrezno ukrepanje v primeru nesreče v snežnem plazu,...


PROGRAM TEČAJA:
Sobota 12.1.2013
9.00 - zbor udeležencev v planinskem Domu na Zelenici


9.15 - predavanja:
- snežni plazovi in druge nevarnosti v gorah pozimi
- ugotavljanje nevarnosti plazov, preizkusi trdnosti snežne odeje, presoja nevarnosti in izbira poti
- zaščitna oprema (lavinski trojček, nahrbtniki z zračnimi blazinami) - predstavitev, namen in uporaba
- ukrepi ob nesreči v snežnem plazu, tovariška pomoč in iskanje zasutih v snežnem plazu
- lavinske žolne-vrste, načini iskanja zasutih; prva pomoč zasutim,..


11.30 - praktično delo na terenu:
- preizkusi trdnosti snežne odeje
- preizkus delovanja plazovnih žoln
- tovariška pomoč in iskanje zasutih s plazovno žolno
- sondiranje, prikaz organiziranega reševanja s pomočjo lavinskih psov
- odkopavanje zasutega, nudenje ustrezne prve pomoči


Praktično delo bo potekalo v okolici Doma na Zelenici.


15.00 - kosilo in zaključek tečaja


Kotizacija: 25 €
organizacija in izvedba tečaja, dodatna oprema, kosilo v koči


Organizator: Društvo gorske reševalne službe Tržič
Predavanja in vaje bodo vodili: gorski reševalci in vodniki reševalnih psov, GUC Zelenica in strokovnjaki Geografskega inštituta Anona Melika ZRC SAZU ter sodelavci pri projektu Naravne nesreče brez meja NH-WF


Prijave: Preko spletnega obrazca=>


informacije: gsm 031 375 122, grs.trzic@gmail.com, www.zelenica.info


Utrinski z lanskoletnega tečaja - 14.1.2012 =>


 


kontrolna_tocka_za_zolne_Ljubelj


kontrolna točka za plazovne žolna-checkpoint, Ljubelj


1._znak_-_grs_trzicguc_zelenica_logo logo_NH-WF

http://grs-trzic.si/novice.php?pid=275 18. 7. 2024