Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, ponedeljek, 19. april 2010

Sprememba v vodstvu GRZS

Redni letni zbor reševalcev 2010GRZS: Novi predsednik je Igor PotočnikSlovenski gorski reševalci smo 17. aprila 2010, na zboru reševalcev v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici izvolili novo vodstvo in potrdili predlagane spremembe statuta. Nov predsednik GRZS je postal Igor Potočnik, dosedanji predsednik Komisije za reševanje iz plazov GRZS. Podpredsednika GRZS sta postala Franc Miš in Slavko Rožič. Izvolili smo tudi nov nadzorni odbor, disciplinsko razsodišče.

Mandatna doba voljenih organov je štiri leta.Na zboru so bili podani in potrjeni tudi standardna letna poročila in plani dela za tekoče leto.
http://grs-trzic.si/novice.php?pid=222 16. 6. 2024